De Vreedzame School

Logo de Vreedzame school

De Vreedzame School

Basisschool Lambertus werkt met de methode van De Vreedzame School. De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren wat het betekent om een ‘democratisch burger’ te zijn: het openstaan voor en het kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Daarmee bieden we onze kinderen perspectief en hoop: ze ervaren dat het uitmaakt dat ze er zijn. Dat ze ‘ertoe doen’.

 

Diploma-uitreiking mediatoren de Vreedzame School

Op vrijdag 23 december 2016 heeft een diploma-uitreiking plaatsgevonden op onze school, waarbij alle opgeleide mediatoren hun behaalde diploma kregen aangereikt en tevens in het zonnetje werden gezet. Basisschool Lambertus is oprecht trots op haar leerlingen!

Het betreffende krantenartikel rondom deze diploma-uitreiking hebben we als link voor u toegevoegd (zie hieronder):

http://www.dichtbij.nl/roermond/regio/artikel/4277921/diploma-uitreiking-mediatoren-vreedzame-school-op-basisschool-lambertus.aspx

 

Doelen

De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:

 • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan.
 • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen.
 • constructief conflicten op te lossen.
 • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap.
 • open te staan voor verschillen tussen mensen.

Het programma wil niet alleen kinderen de bovenstaande sociale competenties leren, maar vooral ook een positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende en gedragsregulerende werking van uitgaat.

 

Thema’s

De Vreedzame School bestaat uit de volgende thema’s (blokken):

 1. We horen bij elkaar
 2. We lossen conflicten zelf op
 3. We hebben oor voor elkaar
 4. We hebben hart voor elkaar
 5. We dragen allemaal een steentje bij
 6. We zijn allemaal anders

 

Spreuken leerlingenraad (de raad van, voor en door onze kinderen)

Onze leerlingenraad heeft, op basis van de gevolgde lessen van de Vreedzame School, de volgende spreuken bedacht:

 • Liever een opsteker dan een afbreker, want we horen bij elkaar.
 • We lossen conflicten samen op, want onze school is top!
 • Blijf trouw, want we hebben ook hart voor jou!
 • Draag een steentje bij en maak een ander blij!
 • Iedereen heeft talent, dus doe waar je goed in bent!

 

Nieuwsbrieven

Hieronder bevinden zich de uitgebrachte nieuwsbrieven, behorende bij de betreffende thema’s (blokken):

Nieuwsbrief de Vreedzame school (blok 1)

Nieuwsbrief de Vreedzame school (blok 2)

Nieuwsbrief de Vreedzame school (blok 3)

Nieuwsbrief de Vreedzame school (blok 4)

Nieuwsbrief de Vreedzame school (blok 5)

Nieuwsbrief de Vreedzame school (blok 6)