Het team

Groepsleraren

Zij zijn belast met de dagelijkse gang van zaken in een groep en hebben hierover de verantwoordelijkheid. Zij plegen wekelijks overleg met elkaar in de bouw, in de algemene teamvergadering of specifiek in een bouwvergadering.

Groep 1-2A Zoë van Tegelen maandag, dinsdag en woensdag en Nancy de Hair donderdag en vrijdag
Groep 1-2B Christianne Geraedts maandag en dinsdag en Elly Derkx woensdag, donderdag en vrijdag

Zoë van Tegelen
Nancy de Hair
Christianne Geraedts
Elly Derkx

Groep 3 Ester Harink maandag en dinsdag en Ivon Claessen woensdag t/m vrijdag
Groep 4 Tamara Matse maandag, donderdag en vrijdag en Jos Hodselmans dinsdag en woensdag

Ester Harink
Ivon Claessen
Tamara Matse
Jos Hodselmans

Groep 5-6 Rick Bonten maandag t/m vrijdag en Ester Harink woensdag (de groep 5-6 wordt dan opgesplitst)

Rick Bonten
Ester Harink

Groep 7-8A Noortje Bodelier maandag t/m woensdag en Zoë van Tegelen donderdag en vrijdag
Groep 7-8B Francheska Bouts maandag t/m vrijdag

Noortje Bodelier
Noortje Bodelier
Zoë van Tegelen
Francheska Bouts

Bouwcoördinatoren / MT-leden

Zoë van Tegelen: coördinator groep 1 – 2 – 3
Noortje Bodelier: coördinator groep 4 – 5 – 6 – 7 – 8
Dit zijn leerkrachten die de zorg en de coördinatie binnen de verschillende bouwen als taak hebben. Zij verzorgen de bouwvergaderingen en hebben regelmatig overleg met de directeur (MT-overleg).

Directeur

Saskia Retera

De directeur is belast met de algehele eindverantwoordelijkheid van basisschool Lambertus en met de dagelijkse leiding van de school. Zij is tevens het eerste aanspreekpunt voor leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten en draagt zorg voor contacten met alle geledingen. Tevens maakt zij deel uit van het managementteam (MT) Roermond-Noord en van het directie overleg (D.O.) van Swalm & Roer.

Interne begeleider

Jan Hendrikx

De Interne begeleider is belast met de leerlingenzorg en heeft de taak de zorg rond leerlingen te bewaken. Tevens ondersteunt hij de leerkrachten bij het geven van deze zorg. De interne begeleider coördineert alle zaken rondom leerlingenbegeleiding (zie de schoolgids).

ICT-coördinatoren

Christianne Geraedts, Tamara Matse.
Deze leerkrachten coördineren het computeronderwijs op onze school.

Talentcoördinator (aandachtsfunctionaris hoogbegaafdheid)

Tamara Matse

Coördinator Rekenen en Techniek

Rick Bonten

Cultuurcoördinatoren

Zoë van Tegelen
Ester Harink

Leescoördinatoren

Ivon Claessen
Elly Derkx

Coördinator VVE-thuis

Nancy de Hair

Administratief medewerkster

José Thomassen
José Thomassen

Zij is belast met de schooladministratie.

Verkeerscoördinator

Jos Hodselmans
Verkeersouders
Ricarda van Buggenum
Vanessa Donders
Kim Stappers

Conciërge

Willy Norbart
Willy Norbart

Rinus Geuze en Willy Norbart
Zij verrichten allerlei werkzaamheden in en buiten het gebouw.

Klusjesman

Hij verricht onderhoud en herstelwerkzaamheden in en rond het gebouw.

Interieurverzorgsters

Nora Steinbusch en medewerkers van Prio Verve.
Zij zijn belast met het schoonhouden van het gebouw.

Webbeheerder

Marjan Blom
Zij houdt onze website up to date.