Onze school

Bs. Lambertus is een van de 3 scholen in de deelgemeente Swalmen en wordt bezocht door overwegend Nederlandse kinderen. Het voedingsgebied ligt grotendeels ten zuiden van de Swalm aan de rechterkant van de Rijksweg. Bs. Lambertus staat in principe open voor alle kinderen.
Bs. Lambertus is een moderne, open katholieke school. Dit betekent dat we vanuit de katholieke levensovertuiging de leerlingen kennis, vaardigheden en inzichten bijbrengen. De kinderen van nu zijn de volwassenen van morgen, die zullen leven in een samenleving die gekenmerkt wordt door een grote diversiteit aan culturen en opvattingen. Wij leren onze kinderen begrip en respect te tonen voor iedereen. Naast de aandacht hiervoor in onze godsdienstlessen, vertellen wij de kinderen ook over de belangrijkste wereldgodsdiensten.

De sfeer in de school is in eerste plaats veilig en vertrouwd. Wij stimuleren het klaar staan voor elkaar en het samenwerken. Wij zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkomen ervan. En als het dan toch eens een keer de kop opsteekt, proberen we naar het kind of de groep gericht, handelend op te treden.

Sinds 2003 is onze school gehuisvest in een prachtig deels nieuw, deels opgeknapt gebouw. Het gebouw bestaat uit 12 groepslokalen, 1 handenarbeidlokaal, een speelzaal voor de kleuters en een gymzaal. 1 lokaal is speciaal ingericht ten behoeve van de bibliotheek en 2 lokalen zijn verhuurd aan de Kinderopvang Swalmen. De groepslokalen zijn gesitueerd in 3 afdelingen: de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Centraal is de hal gelegen. Er is bewust gekozen voor verbrede gangen in de verschillende bouwen, waar leerlingen zelfstandig of in groepjes kunnen werken. Ons gebouw is zodanig ingericht dat wij kinderen met een lichamelijke handicap zonder problemen kunnen ontvangen.

Bs. Lambertus heeft 163 leerlingen (teldatum: 1 oktober 2017), verdeeld over 7 groepen.
Aan onze school zijn 13 personeelsleden verbonden, 2 medewerkers voor het schoonhouden van het gebouw, 2 deeltijd conciërges en een administratief medewerkster. Het aantal leerkrachten is afhankelijk van het aantal leerlingen. Bij de inschrijving op school wordt aan de nieuwe leerling een gewicht toegekend, vastgesteld door het ministerie. Het totaal van de leerlingen met hun gewichten bepaalt, na enige correcties, het totaal aantal leerkrachten.

Plattegrond van het gebouw

plattegrond_school

 

Schooldeuren gesloten

Wij streven ernaar om de schooldeuren onder schooltijd gesloten te houden zodat er geen ongewenste bezoekers naar binnen kunnen. Dit in verband met de veiligheid van alle kinderen.
Kinderen kunnen echter te allen tijde het gebouw verlaten; van binnenuit zijn de deuren nooit gesloten!
De deuren van de hoofdingangen zijn ’s morgens alleen van 8.15 tot 8.30 uur geopend voor de ouders die even een leerkracht willen spreken of voor hen die een lunchpakketje in de koelkast in de gang willen plaatsen.
Is uw kind per ongeluk te laat, dan kan hij of zij tot 8.40 uur nog door de deur van de hoofdingang naar binnen.
Mocht u onder schooltijd naar binnen willen, dan kunt u aanbellen bij de hoofdingang aan de Meestersweg of bij de deur van de gymzaal aan de achterkant van het gebouw. Als de bel niet gehoord wordt, kunt u even aankloppen op het raam van groep 7 (links van de hoofdingang).

Naschoolse opvang

Kinderdagopvang “Kiekeboe” biedt voor- en naschoolse opvang aan. Dit kan voor u interessant zijn als u werkt of studeert en verzekerd wilt zijn van een sfeervolle en verantwoorde opvang. De kinderen worden naar school gebracht en weer opgehaald. Voor meer informatie kunt u bellen met (0475)505050. Zie ook de schoolgids.