Ouderraad

De Ouderraad (OR) is een zelfstandige vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. De leden van de OR zetten zich samen met de leerkrachten in om de activiteiten gedurende het schooljaar mee te organiseren en op poten te zetten en natuurlijk ook uiteindelijk uit te voeren.

De ouderraad wil alle ouders van de kinderen van de basisschool Lambertus vertegenwoordigen en stelt zich ten doel de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen voor het onderwijs en in het bijzonder met het oog op de medeverantwoordelijkheid van de ouders voor dat deel van de opvoeding dat op school wordt gegeven.

Wij vragen aan alle ouders een vrijwillige bijdrage van €10,- per kind. Daarvoor kunnen wij een aantal activiteiten (financieel) ondersteunen zoals:

  • sportdag;
  • St. Maarten (activiteit van de gezamenlijke ouderraden);
  • sinterklaasviering;
  • Kerstviering;
  • carnaval;
  • Paasviering;
  • einde jaarfeest
  • afscheidsavond groep 8.

Maar ook thema’s als luizenpreventie en verkeersveiligheid hebben de aandacht van de ouderraad. En daar wordt hard aan gewerkt.
Verder nemen we deel aan projecten en initiatieven als een leerlingenraad en het periodiek uitbrengen van een schoolkrant. Voor het schooljaar 2018 – 2019 bestaat de groep uit diverse actieve ouders. We komen ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen.

Momenteel zitten de volgende leden in de OR van basisschool Lambertus (schooljaar 2018-2019):
Nicole Jansen – Koppers, voorzitter OR
Anja Lankes – Geerlings, plv. voorzitter OR
Linda Pechtold, secretaris OR
Renee Visschers, lid OR
Daisy Bergs, lid OR
Lindsay Wulms, lid OR
Daniëlle Groen, lid OR
Christianne Geraedts, leerkracht, lid OR

Heeft u interesse, neem dan gerust vrijblijvend contact op met onze voorzitter, Nicole Jansen – Koppers: 0475-501653
Ook is de ouderraad bereikbaar middels mail op: ouderraad@lambertusswalmen.nl

Met vriendelijke groeten,
Ouderraad basisschool Lambertus